Διακοπή

Interrompiamo l’opera divina,
noi, inesperte ed effimere creature.
Nei palazzi di Eleusi e di Ftia,
Demetra e Tetide iniziano cose buone,
in mezzo a grandi fiamme e a fumo denso.
Ma dalle stanze del re irrompe sempre
Metanira scarmigliata e atterrita,
e Peleo sempre si spaventa e manda tutto a monte.

Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς,
τα βιαστικά κι άπειρα όντα της στιγμής.
Στης Ελευσίνος και στης Φθίας τα παλάτια
η Δήμητρα κ’ η Θέτις αρχινούν έργα καλά
μες σε μεγάλες φλόγες και βαθύν καπνόν. Aλλά
πάντοτε ορμά η Μετάνειρα από τα δωμάτια
του βασιλέως, ξέπλεγη και τρομαγμένη,
και πάντοτε ο Πηλεύς φοβάται κ’ επεμβαίνει.